Reklama
 
Blog | Václav Novák

Ne všechny banky šidí

U průměrné hypotéky s průměrným úrokem zaplatíte bance jen první rok přibližně o 1600 korun víc, než byste čekali. Stačí, když banka počítá s tím, že rok má 360 dní. Že dnes už i malé děti vědí, že dnů je v roce nejméně o pět víc? Podívejme se, které banky se to ještě nedoslechly, je jich celá řada.

Jak trik funguje

Při poskytování úvěrů bývá sjednána roční úroková sazba R (v současnosti
u hypoték zhruba kolem 5%). Dlužník pak za každý den v roce
zaplatí úrok ve výši DLUH ⋅ R / 365. Pokud tuto částku zaplatí každý
den, za rok zaplatí celkem DLUH ⋅ R. Existují však banky, kde dlužník
za každý den zaplatí DLUH ⋅ R / 360. Celý roční úrok tedy splatí už za
360 dní a zbytek roku pak platí navíc. Podvod to ale zřejmě není, protože to
banka obvykle uvádí ve svých všeobecných obchodních podmínkách. Na druhou
stranu co byste si mysleli o zelináři, který někde u dveří na zeď pověsí
třicetistránkový dokument titěrného písma oznamující na straně 13, že pro účely
prodeje má jeden kilogram 986 gramů? Může vůbec něco takového udělat?

Jak to vzniklo

Původně se začalo 360 ve jmenovateli používat proto, že bankéři se tímto
číslem lépe dělilo – považte prvočinitele v obou případech: 365 = 73 ⋅ 5, zatímco
360 = 2³ ⋅ 3² ⋅ 5, takže dělit 360 je totéž jako posunout desetinnou čárku o jedno
místo doleva, vydělit dvakrát za sebou dvěma a pak ještě dvakrát třemi, což jsou
všechno jednoduché operace. Pokud tedy banka provádí výpočet úroku pomocí logaritmického
pravítka, je toto zjednodušení pochopitelné. To však pravděpodobně
není případ našich bank, protože v nich nejspíš (odborníci mě jistě doplní) tento výpočet provádí samočinný počítač.
Jistě by šlo spekulovat, zda dělení 360 místo 365 ušetří procesorový čas a s ním i
energii a životní prostředí, ale pohled do všeobecných obchodních podmínek například UniCredit
Bank mluví za vše: pokud do banky peníze vložíte, rok má dní 365. Pokud si půjčíte, rok
má dní 360. Prosté, ale účinné.

Přehled podmínek bank

V následující tabulce jsem se pokusil banky roztřídit do tří skupin:

Reklama
  • zelené: používají 365 nebo se mě jim o tom aspoň podařilo přesvědčit.
  • šedé: nepodařilo se mi najít jejich podmínky, nebo to z nich neumím poznat.
  • červené: u nich platíte pět až šest dní v roce navíc nebo mlží tak, že si to o nich myslím.
Banka Podmínky
ČSOB Úrok i úrok z prodlení bude vypočítáván a účtován na bázi rok o 360 dnech (365 dnů pro GBP) a měsíc o skutečném počtu dní a v případě anuitních splátek na bázi rok o 360 dnech a měsíc o počtu 30 dní.
Česká spořitelna Při výpočtu úroků se používá metoda „skutečnost/360“ dnů.
GEMB Pokud není mezi Bankou a Klientem dohodnuto jinak, jsou úroky účtovány Bankou průběžně s tím, že při úročení veškerých úvěrových a vkladových produktů se vychází z délky kalendářního roku 365 dní a ze skutečného počtu dní, po které byly peněžní prostředky Bankou Klientovi poskytnuty nebo Klientem v Bance uloženy.
Hypoteční banka Nenalezeno
KB Výpočet úroků ze Smlouvy je prováděn metodou 360/360 dnů; při výpočtu úroků se tedy předpokládá, že kalendářní rok má 360 dnů.
LBBW Není-li dohodnuto jinak a s výjimkou měn, kde se bere za základ jiný počet dnů, výpočet úroků a Bankovních poplatků stanovených jako sazba per annum je prováděn na základě roku o 360-ti dnech pro aktuální počet dní (včetně prvního, ale bez posledního dne) uplynulých v období, za které jsou tyto úroky nebo Bankovní poplatky splatné.
mBank Poskytnutý Hypoteční úvěr je úročen úrokovou sazbou sjednanou Smlouvou, přičemž pro případ výpočtu úrokové sazby se vychází z toho, že rok má 365 dní.
Oberbank Úrok, pokud není příslušnou smlouvou sjednáno jinak, bude vypočítáván a účtován čtvrtletně na bázi rok o 360 dnech a měsíc o skutečném počtu kalendářních dnů.
Poštovní spořitelna Nenalezeno
Raiffeisenbank Banka při výpočtu úroků vychází ze skutečné délky kalendářního roku, tedy tři sta šedesát pět (365), resp. tři sta šedesát šest (366) dní a skutečného počtu dní. U vybraných úvěrových Bankovních produktů vychází úročení z délky kalendářního roku tři sta šede- sát (360) dní a skutečného počtu dní případně počtu dní v měsíci třicet (30) a měsíců v roce dvanáct (12).
UniCredit Bank Při výpočtu úroků z kreditního zůstatku na účtu se vychází z délky kalendářního roku 365 dní a skutečného počtu dní trvání vkladu. Při výpočtu úroků z úvěru se vychází z délky kalendářního roku 360 dní a skutečného počtu dní trvání úrokového období.
Volksbank Výpočet debetních úroků se provádí metodou „skutečný počet dnů/360“, není-li stanoveno jinak.
Waldviertler Sparkasse Pro úročení běžných účtů, vkladních knížek, vkladových účtů s výpovědní lhůtou a depozitních směnek v Kč a v cizích měnách se kreditní úroky počítají za skutečné dny/rok 365 dní, debetní a sankční úroky se počítají za skutečné dny/rok 360 dní.
WPB Úročení kreditních a debetních zůstatků na účtu se provádí na základě skutečného počtu dní a roku o 365 dnech nebo takové jiné délky roku, která je stanovena pro vybrané zahraniční měny, nebo je obvyklá pro příslušný produkt Spořitelního družstva.
Wüstenrot Nenalezeno

Kolik dní v roce má vaše banka? Přidejte se do diskuze, rád tabulku doplním.