Reklama
 
Blog | Václav Novák

Bezmezná vynalézavost českých vědců

Vynalézavost českých vědců, co se týká způsobů získání bodů za svoji činnost, letos přiměla Radu pro výzkum a vývoj zveřejnit seznam 851 časopisů, které nebudou považovány za recenzované odborné časopisy, a to vpodstatě se zpětným účinkem, protože se nebudou počítat do výsledků ani za rok 2007. Seznam je čtení opravdu zajímavé.

Jak u nás funguje hodnocení výzkumu? Každý vědec jednou za rok předá seznam článků, patentů, odrůd, plemen a softwarových prototypů, které vynalezl. Ty pak mají svoji radou stanovenou váhu. Články se například hodnotí podle toho, kde vyšly.

Například článek za článek v časopise Science dostane vědec víc bodů než za článek v časopise Týdeník Rozhlas. O kolik? To se měří pomocí tzv. impakt faktoru, který měří, jak často jsou články v daném časopise dál citovány. Přitom se předpokládá, že časopisy s kvalitním obsahem jsou citovanější než ty slabší.

Jenže: tento faktor citovanosti neměří všechny citace, ale jen ty z okruhu vybraných, impaktovaných, časopisů. Takže např. Science je impaktovaný časopis a Týdeník Rozhlas ne. Proč každý časopis není impaktovaný? Protože pak by každý mohl vydat několik „doprovodných“ časopisů, ve kterých bude pořád citovat svůj hlavní časopis a tím si nahrabe citace. Proto není snadné se do této společnosti impaktovaných časopisů dostat.

Reklama

No dobrá, řekli byste si, ať se tedy počítají jen publikace v impaktovaných časopisech. Jenže různé obory mají různé počty impaktovaných časopisů. V zavedených oborech existují vysoce specializované impaktované časopisy, zatímco nově se rozvíjející obory mají třeba jen jeden hlavní. A tak vedle sebe existují prestižní časopisy s faktorem více než 10 se školními impaktovanými časopisy s faktorem někde v řádu desetitisícin. Proto, aby byl systém spravedlivější, počítá se pár bodů i za články v kategorii „odborné recenzované časopisy“.

A tady se právě projevila česká tvořivost a schopnost improvizace. Jako články v odborném recenzovaném časopise byly vykázány články např. v těchto vědeckých periodikách:

  • Květy
  • Lidové noviny
  • Zpravodaj – Časopis Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Longevity – fit pro život
  • Zprávy klubu přátel Pardubicka

A v 846 dalších, viz celý seznam.

Takže dvě zprávy: ta špatná – za článek do Květů už příští rok dotaci na vědecký výzkum nedostanete. Ta dobrá – snad pak zbude více na vědce, kteří se svými výsledky míří i výš.

Jsem zvědavý, kudy si tyto odmítnuté „výsledky“ najdou cestičku příště a jakých překvapení se dočkáme napřesrok.